This is Your First Item

אני: מה באמת?  אתה בטוח?

הוא: כן, נשבע לך, ראיתי את שתיהן! התמקמו ליד חדר המלאכה.

אז... בכיתה ג' בבית הספר ארנון רק עצם הופעתן או אפילו אזכור נוכחותן, הכניס את

כל ילדי הכיתה לסערת רגשות והלם כללי.

מי זה הן? הן - הכוונה לבנות הזהב "ניידת טיפולי השיניים"  זו שנשענה על, רופאת

שיניים אחת גדולה וסייעת אחת קטנה. צמד זה נדד בריטואל קבוע במשך שנים רבות

מבית ספר אחד לשני ושם אחרי התמקמות מוצלחת, זומנו אליהן כל ילדי בית הספר

החוששים לפי סדר הכיתות ועל פי סדר האלף בית על מנת לבצע בדיקת שיניים

שגרתית  ובהזדמנות חגיגית זו גם לקבל טיפול לא  מורכב מיידי על ידן.

פחדתי? בוודאי שפחדתי! חשוב? חשוב ביותר!

גם אצל כלבים, חתולים ואפילו ארנבים קיימת חשיבות מרובה ל "בדיקת שיניים

תקופתית" אצל הווטרינר המטפל שלכם. זוהי רפואה מניעתית במיטבה.

חובה! לשמור על בריאות הפה והשיניים של חיית המחמד, למנוע היווצרות חורים,

הצטברות אבן שן, מניעת דלקות חניכיים וריח רע מהפה. תתפלאו בריאות פה לקויה

יכולה גם להוביל לפגיעה בריאותית בשריר הלב, כליות, כבד ועוד.   

שימו  ^^ לב לסימנים מקדימים:

1.הצטברות אבן שן .

2.דימום וריח רע מהפה.

3. חוסר תיאבון עד כדי הפסקת אכילה.

4. שינויים התנהגותיים ותוקפנות

This is Your Second Item

Tell people more about this item. What's it about and what makes it interesting? To make this item your own click here > Add & Manage Items.

This is Your Third Item

Tell people more about this item. What's it about and what makes it interesting? To make this item your own click here > Add & Manage Items.

Please reload